BENDRA INFORMACIJA APIE BENDRABUTĮ

BENDRA INFORMACIJA APIE BENDRABUTĮ

Studentai, norintys gyventi VILNIUS TECH bendrabučiuose, turintys prisijungimus turi užpildyti VILNIUS TECH informacinėje sistemoje Mano VGTU (toliau – mano.vgtu.lt) prašymus skirti vietą bendrabutyje.

Pildydami prašymus studentai privalo nurodyti gyvenamosios vietos adresą bei abiejų ar vieno iš tėvų (globėjų) adresus ir kontaktinius duomenis bei kitą prašomą informaciją.

I pakopos studentai gavę pranešimą apie paskirtą vietą bendrabutyje turi atvykti pasirašyti sutarties per 10 d. d. adresu Saulėtekio al. 25, Vilnius.

II pakopos studentai, bakalauro studijų metu gyvenę VILNIUS TECH bendrabučiuose, pildo prašymą mano.vgtu.lt, Jiems ne konkurso tvarka skiriama vieta bendrabutyje. Gavę informacinį pranešimą, studentai turi kreiptis į UAB „Nacionalinis renovacijos fondas“ dėl sutarties pratęsimo.

III pakopos studentams vietos skiriamos ne konkurso tvarka, pateikus prašymą informacinėje sistemoje mano.vgtu.lt.

Studentai, kuriems mokslo metų pradžioje nebuvo suteikta vieta bendrabutyje, yra įtraukiami į laukiančiųjų eilę. Atsiradus laisvų vietų, laukiantys studentai bus informuojami ir, esant poreikiui, apgyvendinami VGTU bendrabučiuose.

Daugiau informacijos: el. p. bendrabuciai@vgtu.lt, tel. (8 5) 274 5081.

Šeimyninis bendrabučio kambarys toks, kurio bent du gyventojai yra susiję tarpusavyje santuokiniais ar jiems prilygstančiais ryšiais, arba kuriuose gyvena vaikų, arba giminaičiai.

Kaip gauti vietą šeimyniniame bendrabutyje?

1 žingsnis. Jei nori gyventi šeimyniniame bendrabutyje prašymus VGTU Studentų atstovybės vardu ir dokumentų, suteikiančių gauti šeimyninį bendrabutį, kopijas pristatyk VGTU Studentų atstovybės centrinėje būstinėje (Plytinės g. 7A).
2 žingsnis. Prašymus nagrinėja VGTU SA prezidento įgaliota komisija.
3 žingsnis. Kai iš VGTU Studentų atstovybės gauni atsakymą, kad tau paskirta vieta šeimyniniame bendrabutyje, turi atvykti į VGTU SA Centrinį biurą darbo laiku ir pasiimti šeimyninio bendrabučio skyrimo šaknelę.
4 žingsnis. Su gauta šaknele reikia vykti į VGTU Paslaugų skyrių (Saulėtekio al. 25), sistemose bus patvirtintas kambario gavimas.
5 žingsnis. Vykti į Economus (Saulėtekio al. 25) ir pasirašyti nuomos sutartį (su savimi būtinai reikia turėti šeimyninio bendrabučio kamabario skyrimo šaknelę ir potvarkį, kurį gausite iš VGTU Paslaugų skyriaus).
6 žingsnis. Nuomos sutarties sudarymui reikia turėti:

 • asmens dokumentą;
 • dvi foto nuotraukas dokumentams;
 • dokumentą, patvirtinantį avansinio mokesčio sumokėjimą
 • atsiskaitomąją sąskaitą.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti norint gauti šeimyninį kambarį

 1. Prašymas
 2. Paso kopijos
 3. Santuokos liudijimo kopija (arba jam prilygstantis dokumentas) (giminaičiams pateikti nereikia)
 4. Esant vaikams jų gimimo liudijimo kopijas (tik pagimdžiusioms)
 5. Būsimų mamų pažymą apie nėštumą (tik besilaukiančioms vaiko)
 6. Raštiški gyventojų sutikimai dėl apgyvendinimo tame pačiame šeimyniniame bendrabučio kambaryje;

Prašymas šeimyniniam bendrabučiui gauti
Sutikimas dėl apgyvendinimo šeimyniniame bendrabučio kambaryje

Prioriteto balai

Prioriteto balai

Fakt. grupė Nr. Faktas, kriterijus Prioriteto balas
Mokymosi vieta S1 Abu sutuoktiniai arba giminaičiai yra VGTU studentai +2
Vienas sutuoktinis arba giminaitis yra VGTU, o kitas kitos Lietuvos valstybinės mokymo įstaigos studentas +1
Vienas sutuoktinis yra VGTU studentas, o kitas bedarbis (turi būti atitinkama pažyma iš darbo biržos arba iš Sodros) 0
Vienas sutuoktinis yra VGTU studentas, o kitas dirbantis (nėra pažymos nei iš darbo biržos (arba Sodros), nei iš mokymo įstaigos) 0
Šeima/vaikai S2 VGTU studentas arba jo sutuoktinis (arba giminaitis) turi vaiką (skaičiuojama kiekvienam vaikui) +1
S3 Vienas iš sutuoktinių ar giminaičių yra našlaitis (skaičiuojama kiekvienam sutuoktiniui ar giminaičiui) +1

 

Šeimyninių bendrabučių skyrimo tvarka

 1. Studentui vietą šeimyniniame bendrabutyje įsakymu skiria VGTU SA prezidentas. Įsakyme nurodomas šeimos (gyventojų) skaičius, jų vardai ir pavardės bei leidimo gyventi bendrabutyje laikotarpis. Laikotarpio pabaiga negali viršyti jo studijų pabaigos.
 2. Šeimyninių bendrabučių nuomos sutartys sudaromos visam apgyvendinimo laikotarpiui.
 3. Gyventojams yra suteikiamas vienas šeimyninio bendrabučio kamabarys visam apgyvendinimo laikotarpiui.
 4. Studentai, prašymus šeimyniniams bendrabučiams gauti, turi teisę pateikti bet kuriuo studijų laikotarpio metu.
 5. Šeimyninį bendrabutį gali gauti giminaičiai.
 6. Studentai, prašymus šeimyniniams bendrabučiams gauti, dokumentus pateikia VGTU SA centrinėje būstinėje (Plytinės g. 7A). VGTU SA turi teisę prašyti papildomos informacijos apie prašymus pateikusius asmenis.
 7. Norint greičiau gauti vietą šeimyniniame bendrabutyje pageidaujantys asmenys gali pateikti daugiau dokumentų įrodančių jų socialinę padėtį.
 8. Gavęs vietą šeimyniniame bendrabutyje, studentas turi apsigyventi joje per 12 darbo dienų. Neapsigyvenęs per nurodytą laiką asmuo, netenka teisės į bendrabutį.
 9. Nuomos mokestis šeimyniniuose bendrabučiuose mokamas kas mėnesį.
 10. Siekiant išvengti neteisėtos šeimyninių bendrabučių kambarių kaitos, kasmet iki spalio 1 dienos šeimynininio kambario gyventojai privalo atvykti į VGTU SA Centrinį biurą patvirtinti savo sutikimo tęstinumą.

Šeimyninių bendrabučių tvarka parengta remiantis Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabučių vietų skirstymo ir skyrimo tvarkos aprašą patvirtintą 2006 m.birelio 23 d. Rektoriaus įsakymas Nr. 415.

Nuo 2016.06.06 galioja nauja VGTU SA šeimyninių bendrabučio kambarių skyrimo tvarka, kurios aprašą galite rasti čia: PDF

Prieš pasiraant sutartį būtinai susipažink su Bendrabučių vidaus tvarkos taisyklėmis.
Po sutarties pasirašymo tu jau esi visateisis bendrabučio gyventojas.