VGTU SA
vgtusa-header

FMF profesinės veiklos praktikos analizė

Apklausa skirta surinkti informacinių sistemų, programų inžinerijos ir informacinių technologijų studijų programų II-IV kurso studentų nuomonę dėl profesinės veiklos praktikos.

Apklausą užpildė 88 informacinių sistemų, programų inžinerijos ir informacinių technologijų 2-4 kursų studentų:

· 24 informacinių sistemų II kurso studentai

· 9 informacinių sistemų III kurso studentai

· 2 informacinių sistemų IV kurso studentai

· 9 programų inžinerijos II kurso studentai

· 17 programų inžinerijos III kurso studentų

· 10 programų inžinerijos IV kurso studentų

· 14 informacinių technologijų II kurso studentų

· 3 informacinių technologijų IV kurso studentai

1. Ar sutinkate, kad susirasti praktiką II kurse yra NEsudėtinga?

II kursas:

Informacinės sistemos

Didžioji dauguma atsakiusių nesutinka su teiginiu arba dar neieškojo praktikos.

Programų inžinerija

Atsakymų rezultatai pasiskirstę po lygiai.

Informacinės technologijos

Didžioji dauguma atsakiusių dar neieškojo praktikos.

III kursas:

Informacinės sistemos

67% apklaustųjų atsakė, jog nesutinka su teiginiu.

Programų inžinerija

72,7% atsakiusiųjų teigia, kad susirasti praktiką antrame kurse nėra nesudėtinga.

IV kursas:

Informacinės sistemos

Visi apklaustieji nesutiko.

Programų inžinerija

Atsakiusiųjų nuomonės pasidalino per pusę, tačiau vienu daugiau nesutiko su teiginiu.

Informacinės technologijos

Didžioji dalis atsakiusiųjų sutiko.

2. Ar likote dirbti įmonėje, kurioje atlikote praktiką?

II kursas:

Informacinės sistemos

Didžioji dauguma studentų dar neatliko praktikos.

Programų inžinerija

Didžioji dauguma studentų dar neatliko praktikos.

Informacinės technologijos

Didžioji dauguma studentų dar neatliko praktikos.

III kursas:

Informacinės sistemos

Didžioji dauguma studentų po antro kurso praktikos neliko dirbti toje įmonėje.

Programų inžinerija

Didesnė dalis apklaustųjų neliko dirbti toje įmonėje, kur atliko antro kurso profesinės veiklos praktiką.

IV kursas:

Informacinės sistemos

Nei vienas neliko dirbti įmonėje.

Programų inžinerija

Pusė studentų liko dirbti toje įmonėje, kur pradėjo atlikti praktiką antrame kurse, kita pusė neliko.

Informacinės technologijos

Nei vienas neliko.

3. Ar sutinkate, kad antrakursis turi pakankamai žinių atlikti praktiką?

II kursas:

Informacinės sistemos

Dauguma studentų žinias vertina 3/5 balais.

Programų inžinerija

Dauguma studentų žinias vertina 1,2,3/5 balais.

Informacinės technologijos

Dauguma studentų žinias vertina 2,3/5 balais.

III kursas:

Informacinės sistemos

Dauguma studentų žinias vertina 1,2,3/5 balais.

Programų inžinerija

Dauguma studentų žinias vertina 1,2,3/5 balais.

IV kursas:

Informacinės sistemos

Dauguma studentų žinias vertina 2,5/5 balais.

Programų inžinerija

Dauguma studentų žinias vertina 2,7/5 balais.

Informacinės technologijos

Dauguma studentų žinias vertina 1,5,3/5 balais.

4. Ar sutinkate, kad profesinės veiklos praktiką naudingiau nukelti į IV kursą?

II kursas:

Informacinės sistemos

Dauguma studentų mano, kad profesinės veiklos praktika turi būti nukelta į 7 semestrą.

Programų inžinerija

Dauguma studentų mano, kad profesinės veiklos praktiką reikia palikti taip, kaip yra.

Informacinės technologijos

Dauguma studentų mano, kad profesinės veiklos praktiką reikia palikti taip, kaip yra.

III kursas:

Informacinės sistemos

Didžioji dalis studentų mano, kad profesinės veiklos praktiką reikėtų nukelti į 7/8 semestrus.

Programų inžinerija

Didesnė dalis studentų galvoja, jog profesinės veiklos praktiką naudingiau būtų nukelti į 7

semestrą.

IV kursas:

Informacinės sistemos

Studentai pasiūlė perkelti į 7 arba 8 semestrus.

Programų inžinerija

50% siūlo perkelti į 7/8 kursus, kiti 50% palikti taip, kaip yra.

Informacinės technologijos

Didesnė dalis siūlo palikti taip, kaip yra.

Antrakursiai mano, jog jie dar nėra pasiruošę atlikti praktiką ir siūlytų ją nukelti, o trečiakursiai bei ketvirtakursiai galvoja, kad turėjo vidutiniškai žinių atlikdami antro kurso profesinės veiklos praktiką, tačiau didžioji šių studentų dalis (~75%) vis tiek siūlo nukelti šią praktiką į vėlesnius semestrus.
1. Net 46,1% visų apklaustųjų mano, kad susirasti praktiką antrame kurse yra sudėtinga.
2. Vos 19,1% atsakiusiųjų pasiliko dirbti toje įmonėje, kurioje atliko praktiką, o net 10,1% daugiau studentų neliko dirbti įmonėje.
3. Didžiausia dalis apklaustųjų mano, kad antrakursis turi vidutiniškai žinių, jog atliktų antro kurso profesinės veiklos praktiką. Vos 18% studentų mano, kad turi daugiau nei vidutiniškai žinių, o net 44,9% apklaustųjų galvoja turintys mažiau nei vidutiniškai žinių antro kurso praktikos atlikimui.
4. Trys apklaustieji mano, kad geriausia būtų atlikti praktiką trečiame kurse, 40,4% atsakiusiųjų mano, kad 7 semestre atlikti praktiką būtų geriausias sprendimas, o 19,1% apklaustų studentų nukeltų praktiką į 8 semestrą. 38,2% ISf, ITf ir PRIf studentų paliktų antro kurso profesinės veiklos praktiką taip, kaip yra.