MŪSŲ MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS

Misija
Tinkamai atstovaujant studentams kuriame jiems palankią aplinką.

  • tinkamai atstovaujant – kokybiškai ir efektyviai/ procesas ir rezultatas;
  • palanki aplinka –  visuomeninė, kultūrinė, akademinė, socialinė, mokslinė, laisvalaikio ir kt. aplinka atitinkanti studentų poreikius.

Vizija
Vieninga ir pilietiška akademinė VGTU bendruomenė.

  • vieninga akademinė bendruomenė – bendradarbiaujanti tarpusavyje, siekianti bendro tikslo, turinti bendrą požiūrį į studijas;
  • pilietiška akademinė bendruomenė – atsakinga visuomenės dalis, kuriai rūpi, kas vyksta, prisideda prie pokyčių;
  • akademinė bendruomenė – dėstytojai ir studentai.

Vertybės

Atvirumas

  • esame atviri siūlymams, kritikai ir pastaboms.

Atsakomybė

  • vykdome savo įsipareigojimus.

Tobulėjimas

  • nuolatos mokomės ir mokome.

Iniciatyvumas

  • iškeliame ir įgyvendiname naujas idėjas.