VGTU SA
usk

Nauja pasiekimų vertinimo tvarka!

Akademinių reikalų vadovas Dominykas Tvaska vakar dalyvavo universiteto studijų komiteto posėdyje, kuriame buvo aptariama nauja pasiekimų vertinimo tvarka, kuri įsigalios nuo naujų mokslo metų.

Studentų atstovybė laikosi pozicijos, jog skaičiuojant galutinį įvertinimą, papildomas balas už aktyvumą paskaitos metu, turėtų būti pridėtas  10 + 1, o ne  būtų 10 balų įvertinimo dalis. Džiaugiamės, kad posėdžio metu buvo pritarta šiam variantui ir nuo kito semestro bus galima už aktyvų, kūrybingą darbą gauti papildomą balą.

Taip pat Studentų atstovybė pritarė jog semestro metu atliekamos užduotys (koliokviumai, kontroliniai, laboratoriniai darbai ir pan.) galės sudaryti iki 70% galutinio įvertinimo, o ne iki  50%,  kaip buvo iki šiol. Aišku, tai priklausys nuo dėstytojo ir jo nustatytos vertinimo tvarkos.

Taip pat nuo kitų metų visus studijų darbus reikės atsiskaityti minimaliam balui – 5, kadangi žemesni įvertinimai nebebus vedami į sistemą.

VGTU SA – už studentišką rytojų!