Apklausa1

Paskaitų lankomumo tyrimas

VGTU SA, reaguodama į Universiteto administracijos norą grįžti prie diskusijos apie privalomą lankomumą, organizuoja VGTU studentų lankomumo tyrimą.

Šiuo tyrimu siekiame išsiaiškinti studentų lankomumą, jų požiūrį į lankomumo naudą ar trūkumus bei privalomą lankomumą. Šio tyrimo rezultatai bus pristatyti diskusijos apie privalomą lankomumą metu, kuris yra numatomas balandžio 24 d. rektorato posėdyje.

VGTU SA visada pasisakydavo prieš privalomą paskaitų lankomumą, tačiau mūsų pozicija yra formuojama pačių studentų. Skatiname užpildyti šią apklausą, kad galėtume kuo geriau atstovauti Jūsų interesams.

Apklausą galite rasti paspaudę ČIA

Tyrimui reikalinga imtis yra 947 respondentai.

Ši apklausa yra anoniminė.

Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas.

Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.