1576694913_tmp_Rašiklis__1_mazensn

Pokyčiai rezultatų įskaitymų tvarkoje: mokesčių už skolas bus mažiau

Senatas pritarė naujai studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašo redakcijai. – joje atlikti du studentams svarbūs pakeitimai.

Pirmiausia, jeigu mainų studentui grįžus iš studijų užsienyje studentas turi neatsiskaitytų studijų dalykų (dėl nesuderinamų studijų dalykų ir pan.), jam grįžus tęsti studijų, sudaromos sąlygos atsiskaityti trūkstamus dalykus nemokamai per artimiausius du semestrus. Šiuo pakeitimu tikimasi studentus paskatinti rinktis gerus užsienio Universitetus išvystant į studijų mainus ir nebijoti dėl savo studijų rezultatų.

Antra, studentams, grįžusiems į tą pačią studijų programą tęsti studijų (pvz.: po akademinių atostogų) įskaitomi visų užbaigtų semestrų studijų dalykų rezultatai. O papildomus dalykus, kurie buvo Universiteto įtraukti keičiant studijų programą, studentas gali studijuoti nemokamai.

„Kadangi Universitetas gana intensyviai tobulina studijų programas, studentams, grįžtantiems į studijas po akademinių atostogų susidaro tokių situacijų, jog tenka studijuoti dalykus, kurie nebuvo numatyti jų stojimo metų programose. Studentų atstovybė visada laikėsi nuomonės, jog šie skirtumai susidaro ne dėl studento kaltės ir galimybė juos išsilaikyti turi būti nemokama. Tokia situacija nebuvo apibrėžta jokiame dokumente, todėl fakultetų praktikos išsiskirdavo. Vieni leisdavo atsiskaityti nemokamai, kiti liepdavo mokėti 30 Eur, kaip už perlaikymą komisijoje, dar kiti – pagal kreditus. Galiausiai pasitvirtinome tvarką pagal kurią susidariusius skirtumus visuose fakultetuose bus galima išsilaikyti nemokamai“, teigia VGTU SA prezidentas Dominykas Tvaska.