VGTU SA
naujos tvarkos

Priimta nauja pasiekimų vertinimo ir atsiskaitymų organizavimo tvarka

Gruodžio 11 d. vykusiame VGTU Senato posėdyje buvo svarstyta nauja studentų pasiekimų vertinimo ir atsiskaitymų organizavimo tvarka bei nauja stipendijų ir pašalpų skyrimo tvarka.

Senatas pritarė naujai studentų pasiekimų vertinimo ir atsiskaitymų organizavimo tvarkai, kurią Universitetas rengė kartu su Studentų atstovybe. Ši tvarka įsigalios nuo pavasario semestro.

 

Tarpiniai atsiskaitymai tampa svarbesni

Naujojoje tvarkoje numatyta, kad nuo šiol tarpinės užduotys, atliekamos semestro metu, galės sudaryti nuo 30 iki 70% galutinio įvertinimo. Anksčiau tarpiniai atsiskaitymai galėjo sudaryti iki 50% galutinio įvertinimo. Žemiausia riba iki šiol nebuvo numatyta. Taip pat naujoje tvarkoje numatyta, jog egzamino metu studentai neturi atsiskaityti už temas, už kurias atsiskaitė semestro metu. Įsigaliojus naujai tvarkai studentai nebeturėtų susidurti su situacija, kai egzamino metu atsiskaitymas yra rašomas iš visos modulio metu teiktos medžiagos.

 

Dėstytojai privalomai teiks planuojamas atsiskaitymų datas

Vadovaujantis nauja studentų pasiekimo vertinimo ir atsiskaitymų organizavimo tvarka dėstytojai studentams pirmosios paskaitos metu turės teikti daugiau privalomos informacijos nei ankščiau. Kaip ir ankščiau dėstytojai pateiks privalomos ir rekomenduojamos literatūros sąrašą, atsiskaitymų formą, tvarką, vertinimo kriterijus bei galutinio įvertinimo formulės. Taip pat dėstytojai turės pristatyti numatomus studijų rezultatus, atsiskaitymų kiekį bei preliminarias jų datas.

 

Keičiasi studentų pasiektų rezultatų skelbimas po atsiskaitymų

Vadovaujantis nauja tvarką dėstytojai visų atsiskaitymų rezultatus privalės įvesti į mano VGTU sistemą, kuri galutinį įvertinimą pateiks automatiškai. Tarpinių atsiskaitymų įvertimus dėstytojai skelbs sistemoje per dvi savaites, o atsiskaitymų rezultatus, kurie vyksta semestro pabaigoje – ne vėliau kaip iki sesijos pradžios. Sesijos metu egzaminų bei jų perlaikymo rezultatai sistemoje atsiras per dvi dienas, o atsiskaitant dalyką komisijoje – per vieną darbo dieną.

„Mūsų manymu, naująja tvarka pavyko pagerinti studijų sąlygas studentams. Vienas iš pagrindinių dalykų yra tarpinių atsiskaitymų svorio padidinimas. Anksčiau didžiąją galutinio pažymio dalį sudarydavo egzaminas. Situacija, kuomet studentai dirba viso semestro metu, tačiau egzaminas nulemia didžiąją balo dalį yra nelabai tinkama norint siekti kokybiško aukštojo išsilavinimo. Taip pat dėstytojai privalės semestro pradžioje paskelbti atsiskaitymų kiekį bei datas, kas leis studentams geriau planuotis savo laiką. Tikime, jog visi pakeitimai padės studentams geriau įsisavinti studijų informaciją bei pasiekti aukštesnių rezultatų“ teigia VGTU SA prezidentas Dominykas Tvaska.

 

Senatas nukėlė stipendijų tvarkos svarstymą

Taip pat Senatui buvo pateikta svarstyti nauja stipendijų ir pašalpų skyrimo tvarka. Vis dėlto ji svarstyta nebuvo, nes Studentų atstovybė šiai tvarkai nepritarė.

„Nors tvarkoje buvo numatyta daug gerų pakeitimų, tačiau teiktai stipendijų tvarkai nepritarėm, nes su administracija nesutarėme dėl kelių esminių stipendijų ir pašalpų skyrimo tvarkos aprašo dalių. Stipendijos turi būti skiriamos studentams atsižvelgiant į jų studijų rezultatus, o ne į studijų finansavimo formą. Žinome, kad kartu su Universitetu pavyks tikslingai pasiekti šių pakeitimų ir galėsime judėti studentiško rytojaus link“ teigia VGTU SA prezidentas Dominykas Tvaska.

Senato nutarimu naujai parengta stipendijų tvarka Senatui turėtų būti pateikta iki birželio 1 d.