cb_maketas23

Priimti VGTU SA siūlymai dėl papildomų vienkartinių stipendijų skyrimoŠias metais VGTU SA parengė ir inicijavo keletą reikšmingų siūlymų dėl papildomų vienkartinių stipendijų skyrimo ir apskaičiavimo. Po derybų su universiteto vadovybe buvo priimti šie nutarimai:

Papildomos vienkartinės stipendijos už gerus studijų rezultatus

Kadangi kasmet mokslo metų pradžioje po stojimų valstybei lieka nepanaudotų studijų krepšelių, kurie yra paskirstomi aukštosioms mokykloms, šias metais universitetas priėmė VGTU SA teiktą pasiūlymą dalį universiteto gautų pinigų – 30 tūkst. eurų paskirti geriausiems kiekvienos studijų programos, visų kursų studentams pagal praeitų mokslo metų vidurkius. Išimtis taikoma pirmos ir antros pakopos pirmo kurso studentams, kadangi jie neturi praeitų metų rezultatų.

Papildomos vienkartinės stipendijos už visuomeninę veiklą

Taip pat pagal rudenį įsigaliojusį naują stipendijų ir pašalpų skyrimo tvarkos aprašą, studentai nuo šiol gali pretenduoti ne tik į vienkartines stipendijas skiriamas už mokslo, meno ir sporto pasiekimus, tačiau taip ir į stipendijas skiriamas už visuomeninę veiklą: seniūno pareigų atlikimą, buvimą studijų programos komiteto nariu, kuratoriumi ar buvimą kitos veiklos dalimi. Šio tipo stipendijos yra gaunamos, kai vienas iš 3 (fakulteto dekano, fakultetinės atstovybės pirmininko arba studentų atstovybės prezidento) asmenų pateikia rekomendaciją studijų prorektoriui dėl stipendijos skyrimo. Šios stipendijos dydis yra 1,5 BSI arba 58,5 eurai. Šį semestrą studentų atstovybė pateikė rekomendacijas 108 studentams iš kurių vienkartines stipendijas gavo 103 pretendentai. Svarbu paminėti, kad visi studentai norintys pretenduoti į šio tipo stipendijas ir neturintys akademinių skolų, gali kreiptis į studentų atstovybę ir prašyti rekomendacijos, kadangi atstovybė turi teisę jas teikti.

Studentai gali matyti kokio dydžio ir tipo stipendija jiems yra paskirta per manoVGTU sistemą skiltyje „Mano dokumentai“ -> „Įsakymai“