vgtusastudentai gal dabar

Stipendijos didės ir jų bus daugiau

Gruodžio 17 d. vykusiame VGTU Senato posėdyje buvo svarstyti du studentams svarbūs dokumentai.

Senatas pritarė naujos stipendijų ir pašalpų skyrimo tvarkos aprašo pagrindinėms nuostatoms, taip pat naujai studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašo redakcijai.

Nauja stipendijų tvarka

Pagal naujas stipendijų tvarkos nuostatas iki 2020 m. sausio 31 d. Universitetas kartu su Studentų atstovybe turės parengti naują stipendijų tvarką, kuri turėtų įsigalioti nuo naujo semestro pradžios. Pagrindinės nuostatos yra šios:

  • Į skatinamąją stipendiją nuo šiol galės pretenduoti ir valstybės nefinansuojami studentai;
  • Stipendijų fondas bus sudaromas ne tik valstybės skiriamomis lėšomis, tačiau papildomas ir sukauptomis iš studentų mokamos studijų kainos lėšomis.
  • Numatomos trijų tipų stipendijos – LDK vardo, skatinamosios bei vienkartinės stipendijos;
  • LDK Gedimino vardo stipendijos dydis – 6 BSI. Reikalavimai: dviejų paskutinių semestrų vidurkis lygus 10, viso laikotarpio – ne mažesnis už 9,5;
  • Skatinamosioms 2,5 BSI dydžio stipendijoms skiriama 25% skatinamosioms stipendijoms numatytų lėšų. 1,5 BSI dydžio stipendijoms skiriama 75 % skatinamosioms stipendijoms numatytų lėšų;

Su pilnu nuostatų dokumentu galite susipažinti čia:

Didesnės ir daugiau stipendijų

Pagal patvirtintus principus sudaryta stipendijų tvarka turėtų leisti mokėti ne tik didesnes stipendijas, tačiau ir didesnį jų kiekį.

„Šiuo metu galiojančioje tvarkoje skatinamosios stipendijos yra dviejų dydžių 1,5 ir 1 BSI (atitinkamai 57 ir 38 Eur). Su Universitetu sutarėme, jog stipendijos turėtų kilti iki 2,5 ir 1,5 BSI (atitinkamai 95 ir 57 Eur) dydžio. Taip pat sutarėme, jog tam tikrą lėšų dalį turėtų įnešti ir valstybės nefinansuojami studentai. Pirminiais skaičiavimais ta lėšų suma per metus turėtų būti apie 120-150 tūkst. Eur. Jei šiemet mūsų stipendijų fondas yra maždaug 670 tūkst. Eur. tai 2020 m. jis turėtų būti apie 800 tūkst. Eur. Šios papildomos lėšos turėtų leisti išmokėti apie 400 papildomų stipendijų per metus, įskaičius ir tai, kad jos bus didesnės. Tad šiais pokyčiais tikrai džiaugiamės“, teigia VGTU SA prezidentas Dominykas Tvaska.