stipendijos

STIPENDIJOS NUO ŠIOL IR VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMIEMS STUDENTAMS

Šių metų balandžio mėnesį buvo priimtas naujas Vilniaus Gedimino technikos universiteto stipendijų ir pašalpų skyrimo tvarkos aprašas, kuris įsigaliojo nuo rugsėjo 1 dienos. Su tvarka galite susipažinti ČIA.

Nuo šiol visų rūšių stipendijas turi teisę gauti ir valstybės nefinansuojami studentai.

Skatinamosios stipendijos už 2020 m. pavasario semestro rezultatus buvo paskirstytos pagal senąją tvarką, o už 2020 m. rudens semestro rezultatus jau bus skirstomos pagal naująją.

Numatomos trijų dydžių skatinamosios stipendijos – LDK Gedimino vardo (6 BSI*), 2,5 BSI* ir 1,5 BSI*:

  • LDK Gedimino vardo stipendijos reikalavimai: dviejų paskutinių semestrų vidurkis lygus 10, viso laikotarpio – ne mažesnis už 9,5;
  • Skatinamosioms 2,5 BSI* dydžio stipendijoms skiriama 25% skatinamosioms stipendijoms numatytų lėšų. 1,5 BSI* dydžio stipendijoms skiriama 75 % skatinamosioms stipendijoms numatytų lėšų. Šios stipendijos skiriamos pagal prioritetines pažangumo eiles studijų programos kurse;
  • Jos bus skiriamos du kartus per mokslo metus: rugsėjo – sausio mėnesiams ir birželio – vasario mėnesiams.

Vienkartinės stipendijos  iš centralizuoto fondo skiriamos studentams:

  • pasiekusiems gerų rezultatų sporto, meno, mokslo, visuomeninėje bei kitoje veikloje, garsinant Universiteto vardą (du kartus per metus);
  • už dalyvavimą tarptautinėse ir/ar nacionalinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, olimpiadose, projektuose, tarptautiniuose ir/ar nacionaliniuose sporto, meno, visuomeninių organizacijų konkursuose, suvažiavimuose ar kito pobūdžio renginiuose ir socialinėse iniciatyvose, atstovaujant Universitetui (pagal poreikį suderinus prieš renginį).

Pašalpos gali būti skiriamos dėl sunkios materialinės padėties, artimųjų mirties, ligos ar atsitikus kitai nelaimei. Maksimalus pašalpos dydis 5 BSI*.

*  Šiuo metu BSI dydis yra 39 Eur.