darbų skatinimo konkuras

Studentų įtraukimo į mokslinę veiklą skatinamasis konkursas

VGTU SA bendradarbiaudama su Universitetu skelbia konkursą.

Konkurso tikslas: skatinti pirmos pakopos pirmų – trečių kursų studentus įsitraukti į mokslinę veiklą ir kartu su darbo vadovu atlikti mokslinį darbą dėstytojo sugalvota tema (kiekvieno fakulteto temos nurodytos žemiau).
Konkurso gale (po metų) reikia padaryti ataskaitą apie nuveiktą darbą ir ją pristatyti mokslo prodekanui.
Atrinkti studentai turi galimybę gauti vienkartinę stipendiją, kurios dydis 6 BSI ir įsipareigoja ne mažiau 15 akad. val. per mėnesį skirti temos vykdymui, o temos mokslininkas/dėstytojas skirti laiko darbui su studentu. Geriausiai atlikę darbus po metų gali vėl pretenduoti į vienkartinę stipendiją.
Savo aplikavimą konkurso dalyvavimui siųsti info@vgtusa.lt. Jame nurodyti pasirinktą darbo temą, viso savo studijų laikotarpio pažymius bei parašyti motyvacinį laišką. Aplikavimą galima teikti iki lapkričio 20 dienos (imtinai).

Antano Gustaičio aviacijos institutas

Aplinkos inžinerijos fakultetas

Architektūros fakultetas

Elektronikos fakultetas

Fundamentinių mokslų fakultetas

Kūrybinių industrijų fakultetas

Mechanikos fakultetas

Statybos fakultetas

Transporto inžinerijos fakultetas

Verslo vadybos fakultetas