apklausa

Studijų kokybės tyrimas

Siekdami užtikrinti kokybiškas studijas VGTU Studentų atstovybė sudarė ir prašo užpildyti studijų kokybės tyrimo anketą.

Pagal šio tyrimo duomenis bus sudarytas rekomendacijų rinkinys Universitetui. Rekomendacijos bei tyrimo analizė bus pristatyta rektorato metu. Taip pat naudojama atstovaujant Senate, Universiteto studijų komitete ir kituose Universiteto valdymo organuose. Duomenimis bus remiamasi teikiant įvairias pavienes rekomendacijas ir pasiūlymus Universitetui, formuojant pozicijas įvairiais studijų ir su studijomis susijusiais klausimai.

Tyrimą galite rasti paspaudę ČIA.

Kaip ir kiekvieną pusmetį, neužilgo startuos ir privaloma centralizuota apklausa apie dėstymo kokybę, kurią pildysite per mano.vgtu.lt. Šį kartą ji bus atsinaujinusi, atsižvelgiant į Jūsų išsakytas pastabas. Iš pirmo žvilgsnio kai kurie abiejų anketų klausimai atrodys labai panašūs, tačiau tai nebus tos pačios informacijos rinkimas: centralizuotos apklausos rezultatai naudojami studijų programų akreditacijai, dėstytojų atestacijai bei pokyčiams atlikti tiek studijų programose, tiek konkrečiuose padaliniuose.

Tik žinodami realias problemas ir esamą situaciją galime imtis veiksmu, todėl Jūsų nuomonė mums labai svarbi! Kviečiame aktyviai dalyvauti abiejose apklausose!