„RINKIMINĖ – ATASKAITINĖ KONFERENCIJA“ kopija

VGTU SA APF ataskaitinė – rinkiminė konferencija

Kviečiame visus Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentus į VGTU SA APF ataskaitinę – rinkiminę konferenciją, kuri vyks spalio 26-ą dieną (antradienį), 18 val. SRA-II A07 auditorijoje. Jos metu savo kadenciją užbaigs pirmininkė Erika Kašėtaitė ir pristatys savo veiklos ataskaitą bei bus renkamas naujas VGTU SA APF pirmininkas.

Šį kartą turime vieną kandidatą į VGTU SA APF pirmininko postą – tai dabar esanti VGTU SA APF pirmininkė Erika Kašėtaitė. Kviečiame susipažinti su kandidatės gyvenimo aprašymu bei motyvaciniu laišku.

Erikos Kašėtaitės gyvenimo aprašymas

Erikos Kašėtaitės motyvacinis laiškas

KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ:

 1. Registracija;
 2. Konferencijos atidarymas;
 3. Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai;
 4. Darbotvarkės tvirtinimas;
 5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
 6. Kvorumo tikrinimas;
 7. VGTU SA APF veiklos ataskaitos pristatymas;
 8. Klausimų sesija;
 9. VGTU SA APF finansinės ataskaitos pristatymas;
 10. Klausimų sesija;
 11. VGTU SA APF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimai;
 12. Kandidatų į VGTU SA APF pirmininko pareigas prisistatymai;
 13. Klausimų sesija;
 14. VGTU SA pirmininko rinkimai;
 15. Rezultatų paskelbimas;
 16. VGTU SA APF Delegatų rinkimas į VGTU SA visuotinę eilinę ataskaitinę seniūnų konferenciją;