Untitled design (1)

VGTU SA SF ataskaitinė – rinkiminė konferencija


Kviečiame visus Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentus į VGTU SA SF ataskaitinę – rinkiminę konferenciją, kuri vyks spalio 28-ąją dieną (ketvirtadienį), 18 val. SRK-I 06 auditorijoje. Jos metu savo kadenciją užbaigs pirmininkė Ieva Giriūnaitė ir pristatys savo veiklos ataskaitą bei bus renkamas naujas VGTU SA SF pirmininkas.

Šį kartą turime tik vieną kandidatę į VGTU SA SF pirmininko postą – tai II kurso statybos inžinerijos studijų programos studentė Viltė Tamašauskaitė. Kviečiame susipažinti su kandidatės gyvenimo aprašymu bei motyvaciniu laišku.

KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ:
1. Registracija;
2. Konferencijos atidarymas;
3. Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai;
4. Darbotvarkės tvirtinimas;
5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
6. Kvorumo tikrinimas;
7. VGTU SA SF veiklos ataskaitos pristatymas;
8. Klausimų sesija;
9. VGTU SA SF finansinės ataskaitos pristatymas;
10. Klausimų sesija;
11. VGTU SA SF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimai;
12. Kandidatų į VGTU SA SF pirmininko pareigas prisistatymai;
13. Klausimų sesija;
14. VGTU SA pirmininko rinkimai;
15. Rezultatų paskelbimas
16. VGTU SA SF Delegatų rinkimas į VGTU SA visuotinę eilinę ataskaitinę seniūnų konferenciją.