VGTU SA
ataskaitine

VGTU SA veiklos ataskaita

Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) rugsėjo 28 dieną įvyko Studentų atstovybės (SA) eilinė ataskaitinė visuotinė seniūnų konferencija. Ją vedė LSS Alumni Birutė Noreikaitė.

Konferencijos metu VGTU SA prezidentas Matas Povilauskas pristatė pusės kadencijos  veiklos ataskaitą ir buhalterės daryta VGTU SA finansų ataskaitą, VGTU SA kontrolės komisijos pirmininkė Laura Ladietaitė pristatė revizijos ataskaitą. Iš 59 delegatų atvyko  54 seniūnai. Konferencijoje apsilankė didžiulis būrys studentų, universiteto administracijos atstovai bei organizacijos Alumni.

Seniūnai tvirtino veiklos ataskaitą ir jų balsai pasiskirstė taip:  už – 53 delegatai, prieš – 0 ir susilaikiusiųjų – 1.

Taip pat ir finansų ataskaitą: už – 40 delegatų, prieš – 0 delegatai, susilaiko – 14 delegatai. Veiklos bei finansų ataskaitas delegatai patvirtino vienbalsiai.

Kontrolės komisijos ataskaitos balsai pasiskirstė taip: Už –  25 delegatai, prieš – 2, susilaikiusiųjų – 27 delegatai.

Konferencijos metu delegatai galėjo užduoti klausimus VGTU SA Prezidentui Matui Povilauskui. Visus klausimus ir atsakymus galite pamatyti protokole.

VGTU SA veiklos ataskaita.

VGTU SA – už studentišką rytojų!