5

VGTU SA VVF ataskaitinė – rinkiminė konferencija

Labas, studente! Kviečiame tave į VGTU SA VVF rinkiminę – ataskaitinę konferenciją! Ji vyks lapkričio 3 dieną (trečiadienį), SRA – I 03 auditorijoje, 18:00 valandą.

Turime vieną kandidatę į VGTU SA VVF pirmininkus – II kurso ekonomikos inžinerijos studijų programos studentę AUGUSTĘ BARAVYKAITĘ. Kviečiame Jus susipažinti su kandidatės gyvenimo aprašymu ir motyvaciniu laišku.

DARBOTVARKĖ:

 1. Registracija;
 2. Konferencijos atidarymas;
 3. Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai;
 4. Darbotvarkės tvirtinimas;
 5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
 6. Kvorumo tikrinimas;
 7. VGTU SA VVF veiklos ataskaitos pristatymas;
 8. Klausimų sesija;
 9. VGTU SA VVF finansinės ataskaitos pristatymas;
 10. Klausimų sesija;
 11. VGTU SA VVF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimai;
 12. 12.  Kandidatų į VGTU SA VVF pirmininko pareigas prisistatymai;
 13. Klausimų sesija;
 14. VGTU SA pirmininko rinkimai;
 15. VGTU SA VVF Delegatų rinkimas į VGTU SA visuotinę eilinę ataskaitinę seniūnų konferenciją;
 16. Rezultatų pristatymas;
 17. Konferencijos uždarymas.