LRVK_20191114_0042

VGTU studentai pakeitė Vyriausybę!

Lietuvos studentų sąjunga Tarptautinės studentų dienos proga kartu su LR Vyriausybe jau antrus metus iš eilės įgyvendino projektą „Studentai keičia Vyriausybę!”, kurio metu studentams iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų buvo suteikta galimybė vienai dienai pakeisti pasirinktos ministerijos vadovą arba Ministrą Pirmininką. Šiais metais projekte dalyvavo ir VGTU SA prezidentas Dominykas Tvaska, užėmęs Ministro pirmininko pareigas, viceprezidentas Vaidas Šimkūnaitis, pakeitęs susisiekimo ministrą ir socialinių reikalų vadovė Kristina Granauskaitė, perėmusi finansų ministerijos vairą.

Dominykas: „Pats užėmiau ministro pirmininko poziciją. Klausimai, kuriuos kėliau dirbdamas vyriausybėje, buvo susiję su norminės studijų kainos (t. y. studento krepšelio) struktūra bei viešojo transporto nuolaidomis. Dėl norminių kainų jau gana ilga laiką Lietuvos studentų sąjunga laikosi nuomonės, jog studijų krepšelis turėtų būti indeksuotas (t. y. pakeltas) studentams, turintiems specialių poreikių. Jiems reikia atitinkamos infrastruktūros, įrangos bei specialistų, dėl ko aukštosios mokyklos patiria daugiau išlaidų ir todėl valstybės skiriamas finansavimas turėtų būti didesnis. Taip pat dėl šio klausimo buvo pasiūlyta įvesti tam tikrą „studijų metų koeficientą“. Gana akivaizdu, kad vėlesniais studijų metais naudojamos medžiagos ir įranga yra sudėtingesnė, labiau specializuota ir atitinkamai brangesnė, dėl ko kyla išlaidos aukštosioms mokykloms ir finansavimo iš valstybės turėtų būti daugiau. Taip pat diskutavome dėl didesnės lėšų dalies, skiriamos studentams skatinti, kuri nuo 2019 m. yra pakilusi tačiau vis tiek siekia tik 133 eur per metus vienam studentui, studijuojančiam valstybės lėšomis. Dėl transporto nuolaidų buvo konkrečiai kalbėta, jog jos turėtų būti ne tik nuolatinių, tačiau ir ištęstinių, studijų studentams. Situacija gana kvaila, nes pasikeitus studijų sistemai ir perėjus nuo dieninių ir vakarinių studijų skyrių prie nuolatinių ir ištęstinių studijų formų transporto lengvatų įstatymas nepasikeitė ir nuolaidas viešajam transportui gali gauti tik nuolatinių studijų studentai. Tai yra visiškai nelogiška ir nesąžininga ištęstinių studijų studentų atžvilgiu, nes vienintelis matomas skirtumas tarp nuolatinių ir ištęstinių studijų yra jų trukmė, tad racionalaus paaiškinimo kodėl vienos studijų formos studentai turi teisę į nuolaidą, o kiti ne – nėra.

Vis dėlto, nemažiau svarbus darbas užimant ministro pirmininko poziciją buvo koordinuoti visų atskirų studentiškųjų ministrų darbą, pasverti jų siūlymų naudą idėjiškai ir svorį finansiškai valstybės biudžetui. Manau, kad galutinis rezultatas buvo tikrai geras ir siūlymai, kuriuos pateikėme tikriesiems ministrams Vyriausybės posėdžio metu buvo logiški, svarbūs bei pamatuoti.“

Ši visame pasaulyje minima diena pasirinkta ne be priežasties: 1939 m. lapkričio 17 d. Čekoslovakakijoje studentai pasipriešino prieš vokiečių okupaciją, tą dieną daug studentų buvo areštuota ir sušaudyta, daugiau kaip 1000 – išsiųsta į koncentracijos stovyklas.

VGTU SA prezidentas Dominykas sveikindamas studentus šia proga linki: „Matant žinutes, kurios dabar atsiranda viešoje erdvėje, norisi prisiminti kodėl ši diena yra paskelbta tarptautine studentų diena. Ir nors tarp tuometinės bei šiandieninės situacijos panašumų yra mažai, tačiau tai, kaip mes reaguojame į šią situaciją, turi būti panašu. Dabar, kaip ir tada, studentai turi būti vieningi, bet tuo pačiu palaikyti ir kitas akademinės bendruomenės dalis – dėstytojus, mokslininkus bei administraciją. Tik vienybė mums gali padėti pasiekti bendrų tikslų ir sukurti gražesnį rytojų, kaip tai įvyko ir tada. Už studentišką rytojų!“