VILNIUS TECH NAUJOS PERSPEKTYVOS

VILNIUS TECH NAUJOS PERSPEKTYVOS

Kai Rugsėjo 30 d. buvo patvirtintas kandidatų į VILNIUS TECH rektorius sąrašas, naujai tarybai be jos pagrindinių atliekamų funkcijų..

  • tvirtinti Universiteto viziją ir misiją;
  • išklausiusi Senato nuomonę, teikti Seimui tvirtinti Universiteto statuto pakeitimus;
  • tvirtinti rektoriaus pateiktą Universiteto strateginį veiklos (plėtros) planą;
  • svarstyti ir tvirtinti rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus;
  • nustatyti Universiteto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką, svarstyti ir tvirtinti svarbiausius su tuo susijusius sprendimus;

..iškilo dar viena svarbi užduotis – išrinkti asmenį, kuris lydės VILNIUS TECH universitetą ateinančius 5 metus…

Šiuos rinkimus įvykdys VILNIUS TECH Tarybos nariai:
Aldas Rusevičius
, AB „Kauno tiltai“ generalinis direktorius, Tarybos pirmininkas
Juozas Valivonis, VILNIUS TECH Statybos fakulteto Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedros profesorius, Tarybos pirmininko pavaduotojas
Darius Bazaras, VILNIUS TECH Transporto inžinerijos fakulteto Logistikos ir transporto vadybos katedros profesorius
Vytautas Bučinskas, VILNIUS TECH Mechanikos fakulteto Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros profesorius
Marija Burinskienė, VILNIUS TECH Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių katedros profesorė
Giedrius Dzekunskas, Danske Bank A/S Lietuvos filialo Danske grupės Informacinių technologijų centro direktorius
Dalius Gedvilas, Lietuvos statybininkų asociacijos direktorius
Tomas Kačerauskas, VILNIUS TECH Kūrybinių industrijų fakulteto Filosofijos ir kultūros studijų katedros profesorius
Giedrė Kaminskaitė – Salters, AB „Telia Lietuva“ pardavimo ir klientų aptarnavimo vadovė
Dionis Martsinkevichus, UAB „Transekpedicija“ NVS šalių departamento vadovas
Paula Valaitytė, VGTU SA prezidentė

Taryba jau ruošiasi artėjančiai spalio 20 d., kurios metu VILNIUS TECH Tarybos posėdyje įvyks rektoriaus rinkimai. Tačiau kyla klausimas, kodėl rektoriaus rinkimai yra toks svarbus pasirinkimas ne tik Tarybai, bet ir visai VILNIUS TECH akademinei bendruomenei, neišskiriant ir studentų. Kaip teigia VGTU SA prezidentė, Paula Valaitytė: „Renkamės naują universiteto vadovą ateinantiems 5 metams. Šis sprendimas lems, kokiu keliu eis universitetas ir studentai šiuo laikotarpiu.“.

Jeigu ir Jums įdomu, kas perims VILNIUS TECH Universiteto bendruomenės „vairą“, kviečiame artimiau susipažinti su kandidatais VGTU SA rengiamuose debatuose, kurie įvyks VILNIUS TECH Aula Magna salėje adresu Saulėtekio al. 11,  spalio 13 d. 18:00. Debatuose lauksime visų kandidatų, pareiškusių norą eiti tokias rimtas pareigas bei akademinės bendruomenės narių – ypač studentų, kuriuos jau šio mėnesio gale lydės Tarybos išrinktas naujas rektorius. Jeigu norite išnaudoti galimybę susipažinti su kandidatais – paklausti aktualių studentiškų klausimų bei išgirsti jų idėjas apie tai, kas laukia VILNIUS TECH ateityje, atvykite į Aulą Magną arba prisijunkite per nuotolinę debatų transliaciją.

Kokie asmenys dalyvauja rektoriaus rinkimuose? Į šias svarbias pareigas turime net 5 pretendentus: Domantą Bručą, Artūrą Jukną, Romualdą Kliuką, Jeleną Stankevičienę bei Audrių Vaitkų. Norintiems išsamiau susipažinti su kandidatų gyvenimų aprašymais, universiteto vizijomis bei veiklos gairėmis prieš debatus, juos rasite šiame sąraše:

  1. Domantas Bručas – Domanto Bručo anketa ir vizija.pdf (vilniustech.lt)
  2. Artūras Jukna – Artūro Juknos anketa ir vizija.pdf (vilniustech.lt)
  3. Romualdas Kliukas – Romualdo Kliuko anketa ir vizija.pdf (vilniustech.lt)
  4. Jelena Stankevičienė – Jelenos Stankevičienės anketa ir vizija.pdf (vilniustech.lt)
  5. Audrius Vaitkus – Audriaus Vaitkaus anketa ir vizija.pdf (vilniustech.lt)

Kviečiame prisijungti gyvai arba žiūrėti transliaciją mūsų renginyje bei parodyti, su kokia rimta studentiška jėga iš tiesų turės dirbti rektorius. Už studentišką rytojų!